Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Katılım ve Ziraat Bankası'na 577 personel alım gerçekleştirileceğini duyurdu. Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları, Ziraat Bankasına personel alınacağının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın açıklamasında 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki, Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Katılım ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Başvurular her iki ilan için 24 Ekim 2023 ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya d askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Risk Yönetimi, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır. "

İlgili Haberler