KYK faizleri silindi

KYK faizleri silindi

KYK kredi borç faizleri ve maske cezalarının da silindiği torba teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. KYK borç faizlerinin silinmesini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti.

TELE1''in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz’da “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra KYK borçlarındaki faizlerin silineceğini duyurdu.
Yeni yasama dönemine girilmesiyle birlikte iktidar, KYK faizlerini silinmesini içeren torba kanun teklifini TBMM’ye sundu. İçerdiği düzenlemeler sebebiyle ‘ekonomi düzenlemeleri’ olarak anılan teklif TBMM’den geçerek yasalaştı.

TORBA KANUN’DA BUNLAR DA YER ALDI

TBMM Genel Kurulu’nda; içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi; ‘melek yatırımcılara’ tanınan gelir vergisi istisnasının süresinin uzatılması, yıllık indirim tutarının 1 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye çıkarılması; Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılması; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yemek parası olarak yapılacak nakit ödemelerin de gelir vergisi istisnasından yararlandırılması gibi pek çok maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Anayasa Mahkemesi’nin, zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan başkanı; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından seçilen üyeleri, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönecekler, boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis edilecek.

Çok tartışılan konulardan biri Kur Korumalı Mevzuat sisteminin süresinin uzatılmasına ilişkindi. Yeni yasa bile birlikte Kur Korumalı Mevduat’ın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Milyonlarca genci ilgilendiren konu da yasalaştı. Üniversite eğitimi sırasında KYK öğrenim kredisi alan gençler, borçlarının faizlerinden dert yanmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin faizli borç sitemlerine, 10 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya hesabından; “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” açıklamasını yaparak, CHP iktidarında borçların faizlerinin silineceğinin sözünü vermişti.

ÖĞRENCİLER KREDİ TUTARINI ÖDEYECEK

Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşan maddelerden biri de KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkindi. Yasa ile birlikte, öğrencilerin aldıkları kredilerin borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarını geri ödeyecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

Kanunla, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor.

İşverenler tarafından; iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda birleşim; 8 Kasım 2022 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

 

İlgili Haberler