Elektrikli araç ithalatının ayrıntıları belli oldu

Elektrikli araç ithalatının ayrıntıları belli oldu
Ticaret Bakanlığı’nın bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrikli araç ithalatında izin belgesi ve yeterlilik belgesi aranacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranacak.

İzin belgesi konusunda muafiyet sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için; ithalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

TSE BELGELİ SERVİS VE ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilecek.

Ayrıca elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması da istenecek.

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisi olacak.

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilecek.

İlgili Haberler