Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi bünyesine Bilişim Personeli olarak istihdam etmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2022 olarak açıklandı.

Gazi Üniversitesi, Bilişim Personeli  olmak üzere 2 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete''de Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemiz Bilgi işlem Daire Başkanlığı''nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı''nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)''i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 05-06 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.'''' denildi.

Full-Stack Yazılım Geliştirici
1 Kişi (2 katına kadar)

Kıdemli Yazılım Geliştirici
1 Kişi (3 katına kadar)

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR
Full-Stack Yazılım Geliştirici, Tam Zamanlı 2 Katına Kadar (1 Kişi)
1. Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgeleyebilmek,
2. C#, ASP.NET, MVC ve Web API konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,
3. Bootstrap, CSS3, SASS, LESS, JQuery, HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML teknolojilerine hakim olmak,
4. JavaScript / Typescript dillerine, frontend mimarilerine hakim olmak,
5. Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi ve Portainer gibi araçları kullanmış olmak,
6. Angular, React, Vue framework''lerinden biri veya birkaçında deneyim sahibi olmak,
7. Elastic Search, Redis, GrayLog hakkında deneyim sahibi olmak,
8. Postgre SQL, Microsoft SQL, MySQL veri tabanlarından en az ikisini etkin bir şekilde kullanabilmek,
9. SVN/Git/TFS vb. VCS araçları ile çalışmış olmak,
10. Sürüm yönetimi ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
11. Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak, Postman, ARC, SoapUI gibi programları kullanmış olmak,
12. İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.
13. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim olmak,
14. Proje mimarisi, süreç modellemesi, tasarım kalıpları (Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak
15. En az 1000 kullanıcısı olan özel ve/veya kamu kurumu bünyesinde geliştirilen özgün web temelli bir İçerik Yönetim Sistemi-İYS (Content Management System-CMS) projesinde en az 2 yıl çalışmış/proje geliştirmiş olmak
16. Takım çalışmasına yatkın olmak, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
1. Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
3. Adobe After Effect, Anime Studio Pro, Premiere, Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarının hepsini veya birkaçını profesyonel seviyede kullanabilme,
4. 2D/3D Animasyon yapabilme,
5. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
6. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications,
7. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder,
8. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,
9. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

Kıdemli Yazılım Geliştirici, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (1 Kişi)
1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
2. .Net MVC, C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlamaya uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak,
3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Tasarım desenleri konusuna hakim olmak,
9. Sistem ve ağ altyapısı ile ilgili bilgi sahibi olmak,
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
11. Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
12. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,
13. Proje yönetim araçlarım etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek
14. UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak
15. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak,
16. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
17. iş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
19. Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak.
20. Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
21. SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak
22. Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
23. IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
24. WEBRTC teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
25. Ölçme değerlendirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
26. En az 1000 öğrencisi olan bir Üniversitede kullanılan öğrenci işleri, öğrenme yönetim sistemi ve sınav sistemi geliştirme sürecinde proje yöneticisi, takım lideri veya kıdemli yazılım geliştirici sıfatıyla en az 2 yıl çalışmış olmak

Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:
1. PMI onaylı PMP sertifikasına sahip olmak.
2. MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak
3. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications
4. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder,
5. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,
6. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.
7. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
8. .Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek
9. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak
10. Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak
11. Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru kabul edilmez.
Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez.
Adayların 2022 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)
Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
Adayların ilgili konulardaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. Ayrıca, mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınır.)
Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir.
Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.
Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları online olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir.
"Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Başvuruları reddedilen adaylar eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 30.11.2022 - 14.12.2022 tarihleri arasında yapılır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının On (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul edilecektir.
Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda verilmiştir.
Full-Stack Yazılım Geliştirici 10 (On) Aday
Kıdemli Yazılım Geliştirici 10 (On) Aday

SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.
Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü olarak kayıt altına alınacaktır.
Sözlü/Uygulamalı sınav 05-06 Ocak 2023 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA
Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması şarttır. Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.
Başarılı olan adaylara ait listeler www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İŞE BAŞLAMA
Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilir.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 0 (312) 202 22 00
E-Posta: bidb@gazi.edu.tr
14665/1-1

İlgili Haberler