İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 1 akademik personel alacağını duyurdu. 

Son başvuru tarihi ise 12 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'' de İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu''nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.'''' denildi.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer tüm öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, ilgili akademik birimlere teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ
Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da bulunması gerekmektedir.
Yabancı dil yönetmeliğinin muafiyet ile ilgili maddelerini üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)
Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ
Başvurular ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasında yer alan ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 14604/1-1

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar