Payitahtta ağırlanan önemli konukların tarihî ziyaretleri

d4febad7-1017-4102-894d-dc8adbf2e19e.jpg

19. yüzyıl boyunca dünya devletlerinin üzerinde uzlaşma sağladıkları uluslararası kuralların dönüşmesi, protokol ve teşrifat sistemindeki değişiklikler Osmanlı İmparatorluğu’nda kuruluş ve yükseliş dönemlerinden beri süregelen diplomatik teamüllerin ilkelerini, uygulamalarını değişim ve güncellemeye yönlendirmiştir. Bunun somut bir yansıması olarak İstanbul’un önemi daha da artmış ve şehir adeta diplomatik ziyaretlerin merkezi hâline gelmiştir. Osmanlı’nın bu dönemde izlediği denge politikasına bağlı olarak dünyanın batısından ve doğusundan gelen çok sayıda hükümdar, devlet başkanı, hanedan üyesi, diplomat ve elçilerden oluşan seçkin konuklar farklı vesilelerle İstanbul’da özel teşrifat programları ile ağırlanmıştır. Söz konusu ziyaretler üzerinden yapılan protokol programları, planlanan gezi rotaları, verilen yemek davetleri, karşılıklı hediyeleşmeler, ziyaretçiler için özel düzenlenen konser ve tiyatro temsilleri gibi renkli ve kültürel temaslar hakkında yerli ve yabancı arşivlerde önemli bir külliyat mevcuttur.

“Osmanlı İmparatorluğu'nda Diplomasi ve Ağırlama / 19. Yüzyılda İstanbul’un Önemli Konukları” adlı eser Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İsveç, Japonya, Almanya, Tayland (Siyam), Sırbistan ve İran gibi farklı ülkelerden İstanbul’a gelen önemli konukların ziyaretlerini yepyeni bir bakış açısı ile sunuyor.

Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel ve Öğretim Görevlisi Elif Tuğçe Kurt’un hazırladığı kitapta ziyaretler ve törenler, dönemin yerli ve yabancı arşivlerindeki yazılı ve görsel kayıtlarla desteklenerek anlaşılır ve akıcı bir dille işlenmiştir. Bir siyaset kronolojisi olmaktan ziyade diplomatik ziyaretlerin her iki taraf için de geçerli olan sosyokültürel etkileşimini ortaya koyan, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında kadim diplomasi geleneğimizle ilintili şekilde süregelen ziyaretlere akademik bir içerikle ışık tutan kitaptaki konu başlıkları şunlar:

*Osmanlı İmparatorluğu’nda Diplomasi

*Osmanlı İmparatorluğu’nda Elçilik ve Ağırlama

*19. Yüzyıla Diplomasi Geleneği Açısından Bir Bakış ve İstanbul’un önemli konukları

*Prens Napolyon ile Cambridge Dükü George William Frederick Charles’ın Ziyareti (1854)

*İngiltere Veliaht Prensi Edward’ın (VII. Edward) Ziyaretleri (1862, 1869)

*Fransa İmparatoriçesi Eugénie’nin Ziyareti (1869)

*İtalyan Hanedan Üyelerinin Ziyaretleri (1862-1900)

*Amerika Birleşik Devletleri 18. Başkanı Ulysses S. Grant’ın (1878) ve

*ABD Kongre Üyesi Abram S. Hewitt’in Ziyaretleri (1884)

*Karadağ Prensi I. Nikola’nın Ziyaretleri (1883, 1899)

*İsveç-Norveç Kralı II. Oscar’ın Ziyareti (1885)

*Japon Prensi Komatsu Nomiya Akihito ve Eşi Prenses Yoriko’nun Ziyaretleri (1887)

*Alman İmparatoru II. Wilhelm ve Eşi İmparatoriçe Augusta Victoria’nın Ziyaretleri (1889, 1898)

*Siyam Krallığı’ndan Prens Damrong’un Ziyareti (1891)

*Sırbistan Kralı Aleksandar Obrenović’in Ziyareti (1894)

*İran Şahı Muzafferüddin’in Ziyareti (1900)

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

________________________________________________________

TEK CİLTTE OSMANLI TARİHİ

3e6da412-f4cd-446d-b4ba-ebba5dbbbdcb.jpg

Akademik alandaki değerli çalışmalarıyla takdir toplayan tarihçi Gökhan Çetinsaya, “Osmanlı İmparatorluğu / Yeni Bir Tarih” adlı yeni kitabında, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun tarihsel serüvenini tek bir ciltte okurla buluşturuyor. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kayda değer bütün siyasi ve askerî gelişmeleri, aynı zamanda önemli kavramları ve kurumları tafsilatlı bir şekilde anlatan kitap, Osmanlı tarihine giriş niteliği taşıyan diğer eserler arasında kuvvetli bir seçenek oluşturuyor.

Osmanlı İmparatorluğu uygarlık tarihinin başlangıcından bu yana Orta Doğu ve Akdeniz’e egemen olan büyük imparatorlukların sonuncusudur. Ve İslam tarihi boyunca kurulan imparatorlukların da… Osmanlı İmparatorluğu, 1300’lerde bir Geç Orta Çağ beyliği olarak kuruldu. Zaman içinde, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında geniş bir coğrafi alanı kapsayacak şekilde genişledi. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar süren 600 yıllık varlığı boyunca erken modern ve modern dönemlerin koşullarına uyum sağlamaya çalışarak birkaç büyük dönüşüm geçirdi.

“Osmanlı İmparatorluğu / Yeni Bir Tarih”, Osmanlı tarihini baştan sona bir bütün hâlinde ele alarak, tek ciltte ve nispeten kısa bir şekilde özetliyor. 14. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar başlıca siyasi, diplomatik ve askerî olaylar ile sosyal, ekonomik, mali, idari ve hukuki yapıları ve kurumları konu ediniyor. Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluk olarak ele alan bu kitap, süreklilikler ve değişimler ile bunları belirleyen dinamikleri anla(t)maya çalışıyor. Bu bağlamda, Osmanlı emperyal sistemine, siyasi-idari ve sosyo-ekonomik süreçler ile imparatorluktaki çeşitli aktörlerin rollerine ışık tutuyor.

Osmanlı imparatorluk sistemini izah ederken Orta Doğu devlet geleneğindeki ‘Adalet Dairesi’ çerçevesini kullanan çalışma, son bölümde üç soruya cevap arıyor: Diğer imparatorluklara kıyasla Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki yeri nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun ömürlü olmasını sağlayan faktörler nelerdir? Ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ardıl devletlerdeki tartışmalı mirası nasıl değerlendirilebilir? Kitap boyunca bir dizi çerçeve metin, tablo, harita ve görselin yanı sıra her bölümün sonunda bir okuma listesi ile ilgili bölümlerin başında önemli tarih ve olayları içeren kronolojilere yer veriliyor. “Osmanlı İmparatorluğu: Yeni Bir Tarih”, bu kompleks imparatorluğu yüzyıllar boyunca ayakta tutan aktörler, süreçler, yapılar ve kurumları anlamak için bir rehber eser.

TİMAŞ Yayınları

Tel:(0212) 511 24 24

Yazarın Diğer Yazıları