Siirt SYDV geçici işci alacak

Siirt SYDV geçici işci alacak

Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici büro personeli olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), bünyesine geçici büro personeli olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanunu''nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak 

8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak/ ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlarda aranabilir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

1- 4 Yıllık yüksek öğretim kurumlarının; Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla ilişkiler (Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Reklamcılık), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin herhangi birinden mezun olması,

2- En az B sınıfı Ehliyete sahip olmak.( tercih sebebidir.)

3- Başvuru başlangıç tarihi itibari ile en az son bir yıldır Siirt İli Sınırları içinde ikamet etmiş olmak.

4- Başvuru yapacak kişilerin ileri derece bilgisayar kullanım becerisine sahip olması,

5- Milli Eğitim bakanlığı onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak

6- İşe alım sürecinde geçerli olan 2022 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi ÖSYM sitesinden alınan belge veya e- devlet üzerinden alınan barkotlu belge

2-Adli sicil belgesi aslı yada e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

3- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge aslı veya c-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

4-Mezun oldukları okullara ait diploma, geçici mezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair ispatlayıcı belgelerin aslı veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

5- kimlik sureti ve ehliyet belgesi sureti.

6- Başvuru başlangıç tarihi itibari ile en az son bir yıldır Siirt İli Sınırları içinde ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri bilgileri belgesi (e devlet üzerinden yada Nüfus Müdürlüğünden alınmış olacaktır.)

İlgili Haberler