Ünlü diyaliz merkezine 3 aylık konkordato

Ünlü diyaliz merkezine 3 aylık  konkordato
Sakarya'da uzun yıllardır hizmet veren ve tanınan bir diyaliz merkezi hakkında 3 ay süre ile konkordato ilan edildi.

Medyabar'dan Kaan Gümüşel'in özel haberine göre, Sakarya Asliye Ticaret Merkezi'nin kararına göre; diyaliz merkezi hizmeti verip, tıbbi malzeme işi yapan bir firma 3 ay süre ile konkordato ilan edildi.

Mahkeme alacaklarının 18 Eylül tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.

KONKORDATO NE DEMEK?

Konkordato, bir borçlunun mali durumunun kötüleşmesi sonucu, borçlarını ödemekte zorlanması durumunda uygulanan bir hukuki işlemdir. Borçlu, konkordato talebiyle mahkemeye başvurur ve mahkeme tarafından verilecek kararla konkordato süreci başlar.

Konkordatoya, iflasa tabi olsun veya olmasın borçlarını vadesinde ödemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan her borçlu başvurabilir. Konkordato hem adi borçluların hem de iflasa tabi borçluların yararlanabileceği hukuki bir imkandır.

Konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir.

Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur.

Bundan da anlaşılacağı üzere, konkordato teklifinin alacaklıları bağlayıcı hale gelebilmesi için, alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve ayrıca mahkeme tarafından tasdik edilmesi gerekir.

d11.jpg

d1.jpg

İlgili Haberler