Rekabet Kurumu sektör incelemesi başlattı. Deprem bölgesi için yeni karar

Rekabet Kurumu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlattı.

Rekabet Kurumu sektör incelemesi başlattı. Deprem bölgesi için yeni karar

Depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması öngörülüyor. 

Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

GEREKLİ REHBERLİĞİN SAĞLANABİLMESİ HEDEFLENİYOR

Böylelikle bir yandan belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Bu vesileyle başta depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar