Fatih İstanbul'u fethedince Bizanslıları ne yaptığını biliyor muydunuz? Hiç bilinmeyen hikaye

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra devşirilerek paşa olan Paleologos Prenslerinin pek bilinmeyen hikayesi yeniden gündem oldu.

Fatih İstanbul'u fethedince Bizanslıları ne yaptığını biliyor muydunuz?  Hiç bilinmeyen hikaye

Hiç bilinmeyen hikaye

İstanbul’un Fethinden sonra devşirilerek paşa olan Paleologos Prenslerinin hikayesi ‘Tarihin Arka Odası Programı’nda Murat Bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu Hocanın anlatımıyla ekrana gelmişti. Afyoncu canlı yayındaki programda Paleologos Prensleri’ne ilişkin pek bilinmeyen bir hikayeyi anlatmıştı.

Fatih Sultan Mehmet’in, fetihten sonra hanedana mensup bazı prensleri devşirerek yönetime kattığını biliyor muydunuz?

Paleologos Prensleri Bizans''ın fethinden sonra nasıl Paşa oldular? İşte Afyoncu’nun anlattığı pek bilinmeyen bir tarih öyküsü…

“Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığı zaman son Bizans İmparatoru bekar. Konstantin Palaiologos o öldüğü zaman yerine kardeşinin çocukları geçecek. Fatih Sultan Mehmet (Bizans İmparatorunun) Kardeşinin iki oğlunu Müslüman yapıyor. Devlet hizmetine alıyor. Birisi Has Murat Paşa Rumeli Beylerbeyi oluyor.Öbürü Mesih Paşa Vezir oluyor.2. Beyazid döneminde de Sadrazam oluyor.

Bizans İmparatorluğunun varislerini bile Osmanlı çekinmeden almış paşa yapmış. Tarihçi Heath’te onu diyor ‘nasıl bir güvendir bu’ diyor. Anlamak mümkün değil diyor. Bizans İmparatorluğunun taht varislerini diyor alıyorsunuz İmparatorluğun en yüksek mevkilerine getiriyorsunuz”

PALEOLOGOS PRENSLERİ BİZANS''IN FETHİNDEN SONRA NASIL PAŞA OLDULAR?

Fetih sonrası paşa olan ve Doğu Roma''nın son hanedanı Paleologos''lara mensup olan Bizans prenslerinden bahsedelim... Fetihten sonra paşa olan bu prensler, Osmanlı''nın sadece Bizans''ı fethetmediği, aynı zamanda Roma''nın meşru ardılı olmak için Bizans tacının hak sahiplerini de koruma altına aldığına dair tarihi gerçektir.

Bizans, yani Doğu Roma''nın meşru hak sahibi hanedanı Paleologos''lardır. Ve Paleologos''ların temsilcileri hala içimizde yaşamaktadır. Doğu Roma''nın (Bizans) son imparatoru 11. Konstantin''dir. Konstantin Paleologos, İstanbul''un fethi sırasında ölmüştür. İmparator Konstantin''in varisi bir erkek çocuğu da yoktur...

İstanbul''un fethi üzerine Konstantin’in de ölümü ile Bizans Paleologos Hanedanı''nın iki üyesi Thomas Paleologos ve Dimitrios Paleologos, Mora''da olduklarından dolayı hayatta kalmışlardır. Fakat bu iki kardeş Mora''da taht kavgasına tutuşmuş, Fatih’in desteklediği Dimitrios mücadeleyi kazanmış, Thomas ise Mora''yı terk edip İtalya’ya kaçmış ve burada kendisini Bizans İmparatorluğu’nun meşru kralı ilan etmiştir. Dimitrios''un soyunu devam ettirecek bir varisi yoktur. Kızı Helena ise "Helena Hatun" adıyla Fatih’in haremine dahil edilmiş, lakin Fatih ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır.

Bu durumda Paleologos hanedanını, yani Bizans soyunu devam ettirecek tek varisler Thomas Paleologos''un soyundan olup İtalya’ya gidenler olarak düşünülmekte, bunların soyu ise Vassallo-Paleologos Ailesi olarak devam etmektedir.

Paleologos hanedanından Thomas’ın soyundan gelenler dışında başka Paleologos var mıydı peki? Şüphesiz ki vardı... Üstelik İstanbul fethedildiğinde bunlar İstanbul’daydılar ve esir düşmüşlerdi. İstanbul''un fethi ile iki küçük Bizans prensi Osmanlı tarafından devşirildi. Bu iki prens ilerleyen yıllarda karşımıza Mesih Paşa ve Has Murat Paşa olarak çıkacak olan Paleologos Hanedanı mensuplarıydılar. İki Bizans Prensi’nin devşirilerek Osmanlı yapılması, Fatih’in İstanbul’u alarak Osmanlı’yı üçüncü Roma İmparatorluğu olarak dizayn ettiğinin somut bir delilidir.

Mesih Paşa ve Has Murat Paşa''nın babalarının kimliğine dair net bir bilgi yok. Bizans''ın son imparatoru Konstantin’in abisinin çocukları olduğu yazılır, lakin Konstantin’in abilerinin ardında varis olacak çocukları yoktur. (İtalya’ya kaçan Thomas hariç.) Şahsi araştırmalarım bu iki kardeşin Konstantin’in babası Bizans İmparatoru 2. Manuil''in kardeşlerinden birinin çocukları olduğu yönündedir. Bu ikisinin babasının Gidos Paleologos olduğu, Giovanni Maria Angiolello''nun yazdığı Historia Turchesca adlı eserde belirtilmektedir. Mesih Paşa ve Has Murat Paşa''nın babalarının Gidos/Vitos/Vidos Paleologos olduğuna dair başka da bir bilgi yoktur.

Fakat bu iki kardeş Paleologos Hanedanı için çok önemlidir, zira 2. Konstantin''den sonra Bizans varlığını sürdürseydi muhtemelen tahta bu iki kardeşten biri geçecekti. İşte bu iki Bizans prensi bu kadar önemliydi ve her ikisi de devşirildiler. Mesih Paşa ilerleyen yıllarda sadrazamlık yapmış. Abisi Has Murat Paşa ise Rumeli Beylerbeyliği''ne kadar yükselmiş, Otlukbeli Savaşı’nda şehit olmuştur... Mesih Paşa, sancak beyliği yahut donanma komutanı olarak bulunduğu Gelibolu’da bir cami ve medrese yaptırmaya başlamış ve bunlara ait bir vakıf oluşturmuştur.

Mesih Paşa bunun dışında Laleli''de bulunan Myrelaion Kilisesi''ni camiye çevirmiştir.

Has Murat Paşa''da Aksaray''da Murat Paşa Camii''ni yaptırmış, lakin tam tamamlayamadan şehit düşünce bu cami de kardeşi tarafından tamamlanmıştır.

Mesih Paşa''nın 3 oğlu bilinmekte

1. Ali Bey,

2. Mahmud Çelebi,

3. Bali Bey (Vulçıtrın Sancak Beyi).

Gerek Mesih Paşa, gerek Has Murat Paşa''nın çocukları onların soylarını devam ettirmişlerdir.

Günümüzde her ne kadar kim olduklarını bilmiyorsak da, son Bizanslılar, yani Paleologos soyundan gelenler hala aramızda yaşıyorlar...

(Kaynak: Ekşi Şeyler sayfası)

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar