İkinci Yüzyılımıza; Yeni Rejim Vizyonu

İkinci Yüzyılımıza; Yeni Rejim Vizyonu

16 Nisan 2017''de halk oylaması ile kabul edilen ve Ağustos 2018''de uygulanmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha birinci yılında şu hale geldi:

-Ucube Tek Adam Rejimi…

Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişinin kontrolüne geçti. Yargı bağımsızlığı sona erdi. İfade ve medya özgürlükleri baskı altına alındı özetle;

-Demokrasi rafa kalktı…

12 Şubat 2022''de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu''nun daveti üzerine,

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

-Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,

-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,

-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştular.

Cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmayan bir şekilde uyum içinde kurdukları komisyonlarla çalışma dönemi başlattılar.

9 ay süren titiz çalışmaların ilk siyasi manifestosunun açıklama toplantısına 6 lider imzalı davetiyem geldi.

Bu sabah 10.30''da "Şimdi demokrasi zamanı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi" içerikli tanıtım toplantısına katılacağım.

Çalışmalarını tamamlayan komisyon üyeleri;

-Muharrem Erkek (CHP)

-Av. Uğur Poyraz (İYİ Parti)

-Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

-Prof. Dr. Serap Yazıcı (GELECEK Partisi)

-Doç. Dr. Serhan Yücel (DP)

-Bülent Kaya (SAADET Partisi)

6 liderin kurmayları 6''şar dakika olmak üzere 36 dakikada açıklayacaklar.

Öncelikle şunu vurgulayayım. 6 lider komisyon çalışmalarına son şekli vermek için cumartesi günü bir video toplantı yaptılar ve son şekli üzerinde mutabakat sağladılar.

Altı partinin mutabakatı, 1982 anayasasının çöpe atılıp yeni bir anayasa yapımı değildir.

Altı partinin yetkilileri ile yaptığım söyleşilerden çıkardığım sonuca göre bugün yapılacak 36 dakikalık sunumda çözüm yolları anlatılacak.

İşte İkinci Yüzyılımıza; Yeni Rejim Vizyonu:

-Cumhurbaşkanı 7 yıllığına sadece bir kez seçilecek, ikinci kez seçilemeyecek,

-Cumhurbaşkanı partisinden istifa edip tarafsız olacak,

-Başbakanlık tekrar kurulacak, Başbakan milletvekili olacak,

-Bakanlar; milletvekili de dışarıdan da olabilecek,

-Başbakanın hükümeti göreve başlamak için Meclis Genel Kurulundan güven oyu alacak,

-Millî Güvenlik Kurulu''na Cumhurbaşkanı başkanlık edecek,

-Meclis''te 600 milletvekili olacak,

-Sözlü ve yazılı soru önergeleri bakanlara ve başbakana verilebilecek,

-Yeni hükümet kurulmadan, hükümeti düşürmek için nitelikli çoğunluk aranarak güven oylaması yapılacak, "yapıcı, kurucu güvensizlik oyuna" bağlanacak,

-HSK, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılacak,

-Adalet Bakanı, bakan yardımcıları ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı bu kurullarda yer almayacak, kurul üyeleri yüksek yargı tarafından seçimle belirlenecek,

-Bakanlıklarda müsteşarlar da bakan yardımcıları da bulunacak,

-Yargıtay üyeleri iki ayrı kurul tarafından seçilecek,

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili genel kurul tarafından seçilecek,

-Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar kurulları tarafından, dörtte biri ise TBMM tarafından üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilecek, yaş haddi doluncaya kadar görevlerinden alınamayacak,

-Çoklu Baro uygulamasına son verilecek. Türkiye Barolar Birliği ve baroların seçiminde "Temsilde Adalet" ilkesi sağlanacak,

-Bürokrasiye atamaların bazılarında bakan imzası, bazılarında bakan ve başbakan imzası, bazılarında ise Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan imzalı atama zorunlu olacak.

-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tek başına OHAL ilan edemeyecek, yetki Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda karara bağlanacak ve TBMM onayına tabi olacak,

-OHAL kararnamelerine hukuk sisteminde yer verilmeyecek,

-Hâkimlik teminatı güçlendirilip, coğrafi teminat güvencesi verilecek,

-TBMM''nin denetim yetkisi güçlendirilecek, sözlü ve yazılı soru önergelerine yanıt verme süre zorunluluğu getirilecek, ihlal eden bakan görevde kalamayacak,

-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının Meclis tarafından etkin denetlenmesi sağlanacak, kamu görevlilerinin davete katılmaları zorunlu kılınacak,

-Sayıştay güçlendirilip özgürleştirilecek,

-Bütçe hükümet tarafından hazırlanacak, plan ve bütçe komisyonunda üye sayısı iktidar ve muhalefet açısından eşit sayıda olacak,

-Meclis araştırma ve soruşturma komisyonlarının yapısı ve çalışma usulleri düzenlenerek etkin göre yapmaları sağlanacak ve iktidar ile muhalefet partileri eşit sayıda üye verecek,

-Bu üç komisyona kamu görevlileri zorunlu olarak katılacak,

-Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclis''in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek,

-Bütçe kesin hesap komisyonu kurulacak, başkanı ana muhalefet partisinden olacak ve Sayıştay Raporlarının tamamı bu komisyona sunulacaktır,

-Meclis içtüzüğü ve seçim ve siyasi partiler yasaları ile Yüksek Seçim Kurulu yapısı ve yasası yeniden düzenlenecek,

-Kamu ihale kanunu yenilenecek,

-Yolsuzluğa karşı devletler grubunun tavsiye kararlarına tüm mevzuat uygun haline getirilecek.

-Medya özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükler üzerindeki her türlü baskıya son verilecek,

-Şiddet teşvik, nefret söylemi ve kişilik haklarına saldırı dışında ifade özgürlüğü sınırlanamayacak…

Değerli okurlarım,

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girerken Büyük Türk milleti kuşku yok ki;

-Özgür ve demokratik bir Türkiye''ye layıktır…

Yazarın Diğer Yazıları