Özyeğin Üniversitesi 25 Akademik personel alacak

Özyeğin Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 25 Akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Özyeğin Üniversitesi 25 Akademik personel alacak

Özyeğin Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak 25 Akademik personel alacak. 

Son başvuru tarihi ise 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.'''' denildi.

Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Duyuru Başlama Tarihi : 28.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 12.12.2022

Resmi Gazete''de Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu''nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete ''de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.'''' denildi.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (Hangi ilana başvurulduğu bilgisini içermelidir.)
2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (tüm diplomalar, devam eden eğitimlere ilişkin öğrenci belgeleri, tüm derecelerin transkriptleri (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
5. ALES belgesinin barkotlu kopyası
6. YDS ve dengi yabancı dil belgeleri barkotlu kopyası
7. Varsa yayınların kopyası
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00''a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, aşağıdaki adreslere ulaştırmaları gerekmektedir:
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi ilanı için : fbe@ozyegin.edu.tr
Diğer Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadro ilanları için : ik@ozyegin.edu.tr
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar