Türkiye’nin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yılı kutlu olsun

Türkiye’nin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yılı kutlu olsun

Tam 100 yıl önce, 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye’nin tapu senedi Lozan Antlaşması’nın 100.yılı kutlu olsun…

Türkiye 100 yıl önce savaş meydanında bozguna uğrattığı düşmanı masada da yendi.

Atatürk’ün tabiriyle Lozan, “Türk tarihinde dönüm noktası” oldu. Lozan Heyeti Başkanı ve yeni Türk devletinin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü’nün, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine gönderdiği altın dolma kalemle 24 Temmuz 1923’te imzaladığı Lozan Anlaşması’nın 100. yılı kutlanıyor.

NASIL İMZALANDI?

Türk milleti, Sevr Antlaşması'na karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dört yıl süren mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bu zafer, Sevr Antlaşması'nı tarihin çöplüğüne atan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan bir adım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Barış Konferansı'na katılmak üzere İsmet İnönü'yü başkanlığında bir heyet göndermiştir. İsmet İnönü, Lozan'da Türkiye'nin haklarını savunmuş ve 24 Temmuz 1923 tarihinde yeni bir antlaşma imzalamıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin egemenliğini tanımış, sınırlarını belirlemiş ve azınlık sorunlarını çözmüştür.

410023-1.webp

TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN

Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı. Antlaşma ile Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferi diplomatik alanda da taçlandırdı. Anadolu'nun tekrar Türkiye olduğunu, milli sınırlar içerisinde bir bütün ve parçalanamayacağını dünyaya ilan etti.

Lozan Antlaşması ile Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olmadığını, yeni bir devlet olarak kurulduğunu ve eski imparatorluğun borçlarını üstlenmediğini bildirdi. Ayrıca Türkiye, kapitülasyonlardan kurtuldu ve yabancı devletlerin ülkedeki ayrıcalıklarına son verdi. Böylece Türkiye özgürleşti ve kendi iç işlerinde tam bir egemenlik kazandı.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLETLERİYLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLDU

Lozan Antlaşması ile Türkiye, dünya devletleriyle eşit haklara sahip oldu. Antlaşma ile Türkiye'nin sınırları belirlendi ve komşu ülkelerle ilişkiler düzenlendi. Ayrıca Türkiye, Boğazlar üzerindeki haklarını korudu ve Musul sorununu uluslararası bir komisyona havale etti. Lozan Antlaşması, yeni Türk devletinin uluslararası alanda tanınmasını ve saygın bir konuma gelmesini sağladı.

LOZAN ANTLAŞMASININ TÜM MADDELERİ

Lozan Antlaşması 143 maddeden oluşur. 143 maddenin en önemli konuları:

- Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesi
- Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar
- Boğazlar meselesi
- Savaş tazminatı
- Azınlıkların durumu
- Kapitülasyonlar
- Patrikhane
- Yabancı okulların durumu

Lozan Antlaşması için yapılan görüşmelerin kısa bir süre için sona ermesine yol açan maddeler:

- Kapitülasyonların kaldırılması
- Musul meselesi
- Boğazlar meselesi
- Musul ve Kerkük sorunu

4950.jpg

LOZAN ANTLAŞMASI TÜRKİYE SINIRI

Lozan Antlaşması kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'na göre belirlendi.

Yunanistan sınırı, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre belirlendi ve Meriç Irmağı Türkiye ve Yunanistan'ı ayıran sınır olarak kabul edildi.

İran sınırı, Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınarak belirlendi.

Bulgaristan sınırı, 1913 tarihli İstanbul Antlaşması esas alınarak belirlendi.

Irak sınırı, İngiltere ile anlaşmaya varılarak çizildi.

Ege Denizi'nde ise Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası Türkiye'ye bırakıldı. Diğer tüm adalar Yunanistan'a verildi. On İki Adalar ise İtalya'ya bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya bu adaları Yunanistan''a bıraktı.

Hatay ise, 1939 yılında bölge halkının yaptığı referandumun sonucunda Türkiye'ye katıldı.

LOZAN ANTLAŞMASI BOĞAZLAR MESELESİ

Boğazlar Türkiye'nin başkanlığındaki komisyon tarafından yönetilecek.

Boğazların her iki tarafında bulunan 15-20 km'lik bölge, askeri faaliyetlerden tamamen arındırılacak.

Ticaret gemileri Boğazlar'dan barış zamanında serbest faydalanma hakkı elde edecek, savaş gemilerinin geçişi ise sınırlandırılacak.

Boğazlara yapılacak olası saldırılara karşı gereken önlemleri Milletler Cemiyeti alacak.

LOZAN ANTLAŞMASI OSMANLI DEVLETİ BORÇLARI

Osmanlı Devleti'nin 1854 yılından beri aldığı borçlar ödenemeyecek durumdaydı.

Lozan Antlaşması kapsamında TBMM heyeti, Osmanlı Devleti'nden kalan borçları ödemeyi kabul etti.

LOZAN ANTLAŞMASI SAVAŞ TAZMİNATI

Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.

Fakat ekonomik olarak zorda olan Yunanistan'ın bu borcu ödeyemeyeceğine kanaat getirildi ve Karaağaç ve çevresi tazminat olarak Türkiye'ye bırakıldı.

329px-lozan-antlasmasi.jpg

LOZAN ANTLAŞMASI AZINLIKLARIN DURUMU

Lozan Antlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların tümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldı.

Böylece azınlıklara verilen ayrıcalıklar kaldırıldı ve yabancı devletlerin iç işlere karışmasının önüne geçildi.

Azınlıklar konusunda alınan kararlara göre, Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türkler yer değiştirdi.

Nüfus mübadelesine İstanbul ve Batı Trakya'da yaşayan azınlıklar dahil edilmedi.

LEYHİMİZE SONUÇLANAN KONULAR

Lozan Antlaşması'nda başarı elde ettiğimiz konular savaş tazminatı, kapitülasyonların kaldırılması, azınlıklar meselesi, İstanbul'un itilaf devletlerinden temizlenmesi, boğazlar ve daha sonra Türkiye'ye katılan Hatay konularıdır.

ALEYHİMİZE SONUÇLANAN KONULAR

Lozan Antlaşması'nda Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması, On İki Ada'nın kaybedilmesi, Osmanlı Devleti''nin borçlarının ödenmesi ve patrikhanenin İstanbul'da kalması konuları aleyhimize sonuçlandı.

İlgili Haberler