Vergileme sanatı ve kazı bağırtma

Jean Baptiste Colbert 405 yıl önce doğdu 72 yıl yaşadı 341 yıl önce öldü. (29 Ağustos 1619 - 6 Eylül 1683) Eğitimi var mı yok mu bulamadım.

1661'de Kral Louis'in 1. Devlet Bakanı, 1665'te Maliye Bakanı oldu.

  • 1672'de ulusal cam imalat endüstrisini,
  • 1665’te kumaş imalat sanayi ile kraliyet duvar halısı fabrikalarını
  • 1666’da Bilimler Akademisini kurdu.

Halkın ödediği vergilerin yarısından azının Kral'a ulaştığını tespit etti.

Büyük vergi ve mali reformu yaptı.

Yalnızca soyluların değil, yasal muafiyetleri olmayan pek çok kişinin de vergi ödemediğini belirledi.

Vergilerin büyük kısmının yoksullardan alındığı tespit etti.

Başkomiser (İçişleri Bakanı – OU) Nicolas Fouquet'in yolsuzluklarını ortaya çıkardı görevden azlettirdi ve yargılatıp mahkûm etti.

1669’da ormanları korumak için ormancılık yönetmeliği yayınladı.

Suçlu yetkilileri ağır şekilde cezalandıran yasa çıkardı.

Hükümeti dolandıran sahtekar alacaklıları yakalattı.

Kamu kredilerinin bir kısmını reddetti, yatırımcıların faizini düşürdü. Denetlemek için Vergi Denetim Konseyi kurdu.

Çeşitli sınıflar arasında vergilendirmede eşitliği sağlamaya çalıştı.

Vergi muafiyetlerini tamamen kaldırdı.

Dolaylı vergileri artırarak doğrudan vergilendirmeyi hafifletti ve vergilerin toplanma biçimini kolaylaştırdı.

Fransız imalatçılarının durumunu iyileştirdi ve ekonomiyi iflasın eşiğinden kurtardı.

Yeni endüstriler kurdu, mucitleri korudu, yabancı ülkelerden işçi davet etti ve Fransız işçilerin göçünü yasakladı.

Fransız mallarının dış pazarlardaki karakterini korumak ve yerli tüketiciye bir garanti sağlamak için Colbert, her bir ürünün niteliğini ve fiyatını yasayla belirledi.

İhlali olan suçlunun kamuya açıklanmasını ve ürünlerine imha cezası koydu.

Jean Baptiste Colbert’in şu sözü çok ünlüdür:

  • “Vergileme sanatı, kazı bağırtmadan ondan, mümkün olduğu kadar fazla tüy almaktır.”
  • Ta 350 yıl önce mali ve vergi reformu yapan Kral’ın bakanı Colbert’in Fransa’sında bugün kişi başına düşen milli hasıla (GSMH) tam 45 bin dolardır.
  • Türkiye’ye gelince 22 yıldır ülkeyi yöneten ekonomist Recep Tayyip Erdoğan sayesinde GSMH sadece 12 bin 849 dolardır.

Ne bir bilim adamıydı ne de bir teorisyendi. Colbert.

Yüzyıllar önce muafiyetleri kaldırıp vergide adaleti sağladı ve Fransızları zenginleştirdi.

Erdoğan ise 22 yıldır vergi muafiyetleri verdi, vergide adaleti sağlayamadı ve Türk milletini fakirleştirdi.

Erdoğan ve Şimşek yeni vergi ve harçlar hazırlıyor.

Yurt dışına çıkış harcının sorduğum İdare Hukuku uzmanı Prof. Dr. Metin Günday şöyle değerlendirdi.

  • “Anayasa’nın 23’üncü maddesine göre herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yurt dışı çıkış harcı hak kısıtlamasıdır ve anayasaya aykırıdır.

Pasaport, Kimlik kartı, Tapu, Ehliyet için alınanlar harç değil haraçtır.

Bu belgeler vatandaşlık hakkıdır ve sadece maliyetine verilmelidir.”

Erdoğan ve Şimşek Colbert gibi değil, kazları bağırta, bağırta tek tüy bırakmayacak şekilde yolacaklar mı?

Yoksa vergide adaleti sağlayacaklar mı?

Yazarın Diğer Yazıları