Araç alıp satacak olanlar aman dikkat! Düzenleme iptal edildi

Araç alıp satacak olanlar aman dikkat! Düzenleme iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), aracını satan kişinin zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün daha devam ettiğine dair kanun maddesini Anayasa’ya uygun bulmadı ve yürürlükten kaldırdı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla duyurulan iptal, Adana 4. Tüketici Mahkemesi’nin AYM’ye yaptığı başvuru sonucunda gerçekleşti. Mahkeme, bir dava sırasında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarını AYM’ye gönderdi.

Bu fıkralarda, “Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir.” deniyordu. Mahkemenin başvurusunda, aracını satan kişinin artık araçla ilgili hakkı kalmadığı halde sigorta sorumluluğunun sürdüğü, bu yüzden kendi hatası olmadan da zarar ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Başvuruda, kişilerin ancak yaptıkları veya yapmadıkları bir şeyden dolayı sorumlu olması gerektiği ve sigorta sözleşmesinin nasıl feshedileceğinin de net olmadığı vurgulandı. AYM, başvuruyu inceledikten sonra, söz konusu fıkraların Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve iptal etti. Mahkeme, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini de belirledi.

arac.jpg

İPTAL KARARININ GEREKÇESİ

AYM’nin iptal kararının gerekçesinde, aracını satan kişinin araçla ilgili hak ve yetkisini kaybettiği, yeni araç sahibine karşı da bir denetim ve gözetim yükümlülüğü olmadığı ifade edildi. Kararda, yeni araç sahibinin 15 gün içinde başkalarına zarar vermesi durumunda, eski araç sahibinin de bu zarardan sorumlu olabileceği, bunun da “çok ağır bir müdahale” olduğu kaydedildi.

Kararda, “Satılan veya devredilen ve işleteni değişen motorlu araçların tescil edilmesi ya da trafiğe çıkması için yeni işletenin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapması gerektiğini belirten bir düzenleme yapmak kanun koyucunun anayasal hakkıdır.” değerlendirmesi yapıldı.

arac-muayene-yenicag1-001.jpg

Kararda, kişinin, kontrol ve denetim imkanı olmayan kişilerin yaptıklarından sorumlu olmasının zorunlu olmadığı vurgulanarak, şöyle denildi:

“Aracını devreden kişinin araçla ilgili kontrol ve denetim yetkisini kaybettiği, işleten olma sıfatını da yitirdiği halde sigorta şirketi sözleşmeyi feshetmediği zaman sözleşmenin süresi boyunca, sözleşmeyi feshettiği zaman da fesih tarihinden itibaren 15 gün daha yeni işletenin başkalarına verdiği zararlardan sorumlu olabileceğine olanak sağlayan kuralların gerekli olmadığına karar verilmiştir.”

arac-muayene-yenicag3-001.jpg

arac-muayene-yenicag5-002.jpg

İlgili Haberler