Orman Kanunu değişti: Havalimanı etrafına otel, lokanta, dini tesis ve AVM yapılabilecek

Orman Kanunu değişti: Havalimanı etrafına otel, lokanta, dini tesis ve AVM yapılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Orman Kanunu’nun 17’inci maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre havalimanlarının etrafına alışveriş merkezi, otel, lokanta, akaryakıt, dini, sağlık vb. tesisler kurulabilecek. Ayrıca verimsiz orman alanlarında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek, orman vasfını taşıyıp taşımayacağını ise TEDAŞ ve TEİAŞ belirleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Orman Kanununun 17’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ Resmi Gazete’de yayımlandı.

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İZİN

Eklenen yeni fıkraya göre üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan, fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

ORMAN VASFINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA TEDAŞ VE TEİAŞ BAKABİLECEK

Yönetmeliğin orman sayılacak alanlarda kurulacak enerji iletim ve dağıtım tesislerinin başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik hükümde yapılan düzenlemeyle, bu alanların orman vasfını taşıyıp taşımadığının tespitinin TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından yapılabilmesine imkan tanındı.

HAVALİMANI ETRAFINA OTEL, LOKANTA, DİNİ TESİS VE AVM YAPILABİLECEK

Diğer fıkraya göreyse hava alanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara; hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ve yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerler ve yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebilecek.

İlgili Haberler