Isparta Güneykent Belediyesi işçi alacak

Isparta Güneykent Belediyesi işçi alacak
Isparta Güneykent Belediyesi, Temizlik Görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Isparta Güneykent Belediyesi, Temizlik Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. 
İlan için son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-)28/04/2018 Tarih ve 30405 Sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan "İl Özel İdareleri,
Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin
Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar''ın
4.Maddesindeki şartları taşımak.
2-)T.C. Vatandaşı Olmak,
3-)En az 2 yıllık önlisans mezunu olmak,
4-)18 yaşından büyük-40 yaşından gün almamış olmak,
5-)Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzen
işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak, (Güvenlik Soruşturması yapılacaktır.)
6-)Askerlik ile ilgisi bulunmamak,
7-) B sınıfı ehliyete sahip olmak,
8-) Güneykent''te en az 1 (bir) yıldır ikamet ediyor olmak,
9-)Erkek adaylar başvuru yapabilecektir. Başvurular ve başvuru evrakları bizzat teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi
2-)İkametgah,
3-) Diploma veya mezuniyet belgesi, (E-Devletten alınabilir)
4-) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
5-)Adli Sicil Kaydı,(E-Devletten alınabilir.
6-)Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi, (E-Devletten alınabilir)
7-)Askerlikle İlgisi Olmadığına Dair Belge (Terhis Belgesi) (E-Devletten alınabilir)
8-)Sağlık Raporu
9-) İş-Kur Kayıt Belgesi (E-Devletten Alınabilir)

İlgili Haberler