İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak

İstinye Üniversitesi Doçent, Profesör ve Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 25 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 aralık 2022 olarak açıklandı.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak

İstinye Üniversitesi Doçent, Profesör ve Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 25 akademik personel alacak.

Son başvuru tarihi ise 10 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete''de İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve istinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.'''' denildi.

Profesör adaylarının [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet USB''yi], istinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı işleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet USB''yi],

istinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı işleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ilk Başvuru Tarihi : 26.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022

ADRES:
istinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu''nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği''nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.'''' denildi.

İlk Başvuru Tarihi : 26.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 12.12.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.12.2022
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 20.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.12.2022

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
13- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar