Sanko Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak

Sanko Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 28 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 aralık 2022 olarak açıklandı.

Sanko Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak

Sanko Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi olmak üzere 28 akademik personel alacak. 
Son başvuru tarihi ise 10 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete''de, Sanko Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.'''' denildi.
Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru dilekçesinde; Başvuru belgeleri ve dosya içeriklerinin doğruluğunu ve tüm dosya içeriklerinin birbirleri ile aynı olduğunu, aynı olmaması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını kabul ve beyan ettiğine dair yazılı ibarenin yer alması gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak, Doçentlik unvanını aldıktan sonra kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak, uygulama alanı bulunan dallara yapılacak müracaatlarda uygulamaya yönelik orijinal uluslararası çalışmalar yapmış olmak ve bu yayınlardan bir tanesini başlıca araştırma eseri olarak göstermek, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 adet basılı dosya ve 6 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavından bu puan muadili bir puan almış, almış olmak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

GENEL BİLGİLER
- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- ilan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar