Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 17 akademik personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise  12 aralık 2022 olarak belirtildi.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Resmi Gazete''de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada;
1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete''de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu''nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde istenilen Ekli Belgeler ile;
3 - Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu''nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde istenilen Ekli Belgeler ile;
4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu''nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü''ne müracaat edebileceklerdir.
5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü''ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile atanmaya esas öğrenim düzeyine ait denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
9 - Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
10 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11 - İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
12 - Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizcedir.
13 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No: 1, 58100 Merkez- SİVAS

NOT:
ilanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu''na ve SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi''ne http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.
İngilizce dilinden "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi''nin 6. maddesinin (e) bendi uyarınca öğretim üyesi istihdam edilecektir.

İlgili Haberler