Yalova Kaytazdere Belde Turizm geçici işçi alacak

Yalova Kaytazdere Belde Turizm, geçici beden işçisi olmak üzere 1 kişi alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Yalova Kaytazdere Belde Turizm geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Yalova Kaytazdere Belde Turizm, geçici olmak üzere beden işçisi alacağını duyurdu. Başvurusu uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Son başvuru tarihi ise 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-18 yaşını bitirmiş olmak,
4-Kamu haklarından mahrum olmamak,
5-Türk Ceza Kanunun 53''ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Altınova İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
7-En az ilkokul mezunu olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
3-Adli Sicil Belgesi (mülakatta başarılı olan aday için istenecek)
4-Diploma Fotokopisi
5-İkametgah Belgesi

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar