Mühendisler de yoksulluk sınırının altında ezildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara'da eylemde buluştular

Mühendisler de yoksulluk sınırının altında ezildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara'da eylemde buluştular
81 ilden gelen kamuda çalışanı mühendisler, Ankara'da eylem yaptı. Maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getiren mühendisler, gelir ve özlük haklarının diğer meslektaşları ile denkleştirilmesini talep etti.

81 ilden Ankara Ulus''a gelen kamu mühendisleri gelir ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Ulus Meydanında bir araya gelen mühendisler, ortalama kazançlarının yoksulluk sınırının yarısına denk geldiğini dile getirdi. Meslektaşları ile denk haklara sahip olmadıklarını da söyleyen kamu mühendisleri özlük haklarında denklik talep etti.

Kamu Mühendisleri Platformu, Ankara Ulus Meydanı''nda Türkiye''nin dört bir yanından gelen kamu mühendislerin katılımıyla sorunları ve talepleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Platform kurucularından Ahsen Yalçın, “Kamu Mühendisleri Platformu kamuya hizmet eden tüm mühendis, mimar, şehir plancıları ve bu mesleklerin emekçilerini kapsamaktadır. Bu platform beraberlik içinde, siz kıymetli meslektaşlarımız ile mühendislik mesleğinin hak ettiği değeri alabilmek için var olmuştur. Kamu mühendislerinin hakları ve mesleki itibarı için yapılmış en küçük katkı bile çok kıymetlidir. Mühendisler önemlidir ve hak ettiği değer verilmelidir” diye konuştu.

Fatih Mehmet Aşık ve Yalçın’ın Platform adına okuduğu basın açıklaması ise şöyle:

“YOKSULLUK SINIRININ NEREDEYSE YARISINA ÇALIŞIYORUZ”

“Kamu mühendisleri ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedirler. Kamu mühendisleri karayolları, demiryolları, havaalanları, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, TOKİ, temiz içme suyu gibi altyapı ve üstyapı işleri, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; ARGE, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin planlanması, fizibilitesi, teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik kamuda çalışan mühendislere 2 yıldan başlayıp 15 yıla kadar sorumluluklar yüklemektedir.

2022 yılında, kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 134 adet projede toplam 184,3 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında ise bu miktar 643,2 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin sırtındadır. Tüm bu risk ve sorumluluğun karşısında 2023 verileriyle bir mühendis ortalama 18 bin lira gelir elde etmekte ve yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın bir ücretle çalışmaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi sayılan meslek disiplinlerinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirme yapılmasına karşın, kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Hatta, amiri olduğumuz personelden daha düşük gelire sahip olduğumuz için iş barışı dahi bozulmuştur.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamu mühendislerinin ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları yüzde 145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır.

“‘MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU''NA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR”

Kamuya yeni atanan bir mühendis ile meslekte yıllarını geçirmiş bir mühendis arasında ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim olmasına rağmen diğer bazı meslek gruplarının aksine tecrübeye dayalı bir maaş artışı bulunmamaktadır. Bu anlamda, ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları ve mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir ‘Mühendislik Meslek Kanunu''na ihtiyaç duyulmaktadır.

Kamudan emekli olup geçim sıkıntısı yaşayan emekli mühendisler birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Emekli mühendislerin özel sektörde çalışmaya devam etmesi, genç mühendislerin istihdamında da sıkıntılar oluşturmaktadır. Denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş mühendislere de yapılması gerekmektedir.

“DEPREM FELAKETİ MÜHENDİSLİĞİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen afetlerde de 6 Şubat 2023''te yaşanan deprem felaketinde mühendisliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş ve kamu mühendislerinin aktif rol aldığı yapıların yeterli performans gösterdiği anlaşılmıştır. Ülkemizde yaşanan afetlerin ardından biz mühendislere önemli görevler düşmektedir. Hasar almış binaların hasar tespit çalışmalarından bölgenin kalkınabilmesi için yeni yerleşim yerlerinin araştırılmasına, geçici konteyner yaşam alanlarından daimi konut inşaatlarına, içilebilir su hatlarının kurulmasından kanalizasyon altyapısına, elektrik, internet ve bilişim altyapısının onarılmasından afet sonrası kirlilik ile mücadeleye, az hasarlı binaların güçlendirilmesinden, tüm alt yapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması ve sahaya uygulanmasına kadar her aşamada biz mühendisler görev almaktayız.

Fakültelerimizden mezun olurken edindiğimiz mühendislik disiplinini ve etiğini göz önünde bulundurarak vatanımızı ve milletimizi; milli değerlere bağlı kalarak geleceğe hazırlamaya ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar.’

“KAMUDA ÇALIŞAN TÜM MÜHENDİSLERE ‘TEKNİK SORUMLULUK TAZMİNATI’ TALEP EDİYORUZ”

Vizyonunu bilim ve teknoloji olarak belirleyen bir ülkede, kamu mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve mesleki gelişimin teşvik edilebilmesi için, kamuda çalışan tüm mühendislere ‘Teknik Sorumluluk Tazminatı’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması; ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi, kamu mühendisi gelirinin yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi, tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler için de ilave emeklilik ödeneği gibi düzenlemelerin yapılmasını, kamuda çalışan 150 bin mühendis, mimar, şehir plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına devlet yetkililerinden talep etmekteyiz.”

Basın açıklamalarının ardından mühendisler, baretlerini havaya kaldırarak mühendislik yeminlerini ettiler.

İlgili Haberler