Diyanet Amerika'da tellak yetiştirdi mi?

Diyanet ve Diyanet Vakfı’nın Amerika’daki 88 milyon 322 bin 591 dolarlık yatırımlarını eleştirdim.

Diyanet Vakfı’nın emekli müfettişlerinden Ömer Sağlam’ın sosyal medya açıklamasını da özetleyerek paylaşıyorum:

“Cumhurbaşkanımızın gerek 2 Nisan 2016’da öve öve bitiremediği Türk-İslam Kültür Merkezi’nin getirisi, Erdoğan’a, iktidara ve Diyanet yönetimine bahşedildi.

Gelin görün ki; kazın ayağı hiç de öyle değil.

Geçmişi ta 1990’lı yılların başına kadar uzanır.

Bu hizmetin en büyük şerefi ve onuru, Türkiye’nin ve Diyanet’in o günkü yöneticilerine de aittir. Bu onurdan onlara da pay verilmelidir.

Mesela Merhum Dr. Abdülbaki Keskin’e ve Sayın Mehmet Nuri Yılmaz’a…

Kültür merkezinin içinde Sauna, Fitness salonları, erkeklere ve kadınlara yönelik iki ayrı Türk hamamı da varmış!

Diyanet İşleri Vakfı’nın (DİB) Washington Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yaşar Çolak’ın sözleri şöyle;

  • ‘Tellak da yetiştireceğiz. Yakında kurs açacağız. Amerikalı tellaklar yetiştireceğiz.’

Washington’a 45 dakika olan bu merkez, ABD Uzay Üssü NASA ve İstihbarat Kurumu NSA gibi ABD’nin en stratejik kurumlarının bulunduğu yerleşime kısıtlı bir alandır.

Müslümanların özgürce yerleşmelerini bırakın, özgürce seyahat etmeleri ve faaliyette bulunmaları bile mümkün değildir!

Dolayısıyla; söz konusu yatırım tamamıyla ölü bir yatırımdır.

TAİF Vakfı ve 450.000 dolarlık katakullinin hikâyesi

2008 yılında, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Amerika’ya dönüşü dedi ki;

  • ‘Washington’a 60 dönüm arazide 800 kişilik cami ve Türk-İslam kültür merkezi inşa edilecek. Türkiye Diyanet Vakfı araziyi buldu. Şimdi mimari proje hazırlanıyor…’

Bu haber tek yanlı ve eksik bir haberdi. Çünkü Bardakoğlu’nun göreve getirilmesinden sonra temin edildiği anlamı çıkıyordu.

Gerçekte arazi, 1995’te satın alındı.

TDV 14.03.1995 tarih ve 736/19 sayılı kararla 450.000 dolar göndermişti.

Bu satın alma katakulli bir şekilde gerçekleşti!

Kısa adı TAİF olan Turkish-American İslamic Foundation kurulmuştu.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviridir olan TAİF’in kurucusu, yasal temsilcisi ve başkanı Dr. Abdülbaki Keskin’dir.

Diğer kurucular Mehmet Ali Şahin ve Erhan Tolu’dur.

1995’te 2 ayrı parselden oluşan 59 dönüm arazi, parayı gönderen Türkiye Diyanet Vakfı adına değil, neden TAİF adına alınmış?

TAİF kelimesi özellikle mi tercih edildi?

Suudi Arabistan kenti Taif; eşi Hz. Hatice ve koruyucu amcası Ebu Talip’in vefatı üzerine Hz. Peygamber’in, Mekke’den geçici süre gittiği şehrin adıdır.

Taif’te oturan Sakif Kabilesi, Hz. Peygamber’i taşa tutmuşlardır.

Atılan taşlardan dolayı, ayakları kan revan içinde kalan Hz. Peygamber ve azatlı kölesi Zeyd, Taiflilerin saldırından Hıristiyan bağ bekçisinin yanına sığınarak kurtulabilmişler!

Şartnameye gelince 9. maddesi TAİF’in tasfiyesinde tüm yükümlülük ve borçlar ödendikten sonra kalan mal varlığı ve diğer aktiflerin TDF’ye devrini belirtiyor.

Bu katakulli satış Devlet Denetleme Kurulunun tenkit ve uyarısıyla 2002’de TAİF’den TDF’ye tescil edildi.

Açık söylemek gerekirse; arazi, 1995’ten 2008’e kadar, Diyanet yöneticilerinin, dolar bazında ödenen yüksek miktarlı harcırahlar mukabilinde gerçekleştirdikleri Amerika seyahatlerinin de kılıfı oldu.

2005’te yaptığım teftişte, arsayı görmek için (!) isimleri bizde mahfuz 3 kişiye Amerikan gezisi için ödenen yaklaşık 6.000 doların lüzumsuz harcamanın gereksiz olduğunu raporladım.

Bu eleştirilerim de Diyanet yöneticileri ve seyahati gerçekleştirenlerce bana eksi puan olarak yazıldı.”

Ömer Sağlam’ı arayarak Diyanet’in de Vakfının da ülkemizde bu kadar sorun varken yurt dışı yatırımlarını doğru bulmadığımı belirtince dedi ki;

  • “Çok haklısınız. Ben de yurt dışı yatırımları gereksiz buluyorum…”

Yazarın Diğer Yazıları