Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir

Kurtuluş savaşımız 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal’in Samsun’a adım attığı gün başladı.

Anadolu yedi düvelin işgali altındaydı.

Son Osmanlı Padişahı teslim olmuş, orduları dağılmıştı.

Mustafa Kemal, “ulusal egemenlik” yürüyüşü başlattı.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı savunma teşkilatı Kuvâ-yi Millîye oluşturuldu.

22 Mayıs 1919’da "Amasya Genelgesini" çok gizli kaydı ile Anadolu’nun dört bir köşesine telgrafla göndererek her ilden 3’er temsilciyi Sivas ve Erzurum kongrelerine davet etti.

Bu genelgenin ana teması şudur:

-“Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.”

8 Haziran 1919 günü Mustafa Kemal, Osmanlı ordusundaki görevinden istifa etti.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da Erzurum kongresinde ana tema şöyle netleşti:

-“Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.”

4-11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi yapıldı ana teması şöyleydi:

-“Kuvâ-yi Millîye’yi etkili ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.”

Ve sıra ulusal egemenliğinin temsilcisi millet meclisine geldi.

23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi toplandı.

10 Ağustos 1920'de Sadrazam Damat Ferid Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesini kesinleştiren Sevr Antlaşması'nı imzaladı.

Millet Meclisi, Sevr Antlaşması'nı Türk bağımsızlığının sonunu getireceği için “kabul edilemez” diye reddetti.

İngiliz himayesi önerisi Mustafa Kemal ve milletin vekilleri tarafından “tam bağımsızlık” kararlılığı ile reddedildi.

1921'deki yeni anayasa ile “milletin egemenliği” yasası çıkarıldı.

Mustafa Kemal’in önerisi ile Meclis, Ulusal Ordu toplama kararı aldı.

Yürütme görevi Mustafa Kemal'in oluşturacağı kabineye verildi.

Özgün adı ile ilk anayasa kabul edildi

-Teşkilâtı Esasiye Kanunu. Kanun Numarası: 85.

-Kabul Tarihi: 20/1/1337 (1921)

-Madde 1.

-Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir.

Ana ilke: Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.

8 Şubat 1921’de Mustafa Kemal’in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun Kararnamesi ile şu isim kesinleşti:

-"Türkiye Büyük Millet Meclisi" (TBMM).

Ve yeni Türk ordusunun vatanı savunma ve kurtuluş savaşları başlar:

6 Ocak 1921: Birinci İnönü Muharebesi.

23 Mart 1921: İkinci İnönü Muharebesi.

23 Ağustos: Sakarya Meydan Muharebesi.

25 Ağustos 1922’yi 26 Ağustos'a bağlayan gece: Atatürk'ün Şuhut'tan Kocatepe'ye Zafer Yürüyüşü.

26 Ağustos 1922: Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlaması.

Ve 30 Ağustos 1922: Büyük Taarruz’un başlaması.

11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması ile savaşın fiilen sona erişi.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

29 Ekim 1923: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilanı ve Mustafa Kemal’in oy birliğiyle ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

23 Nisan 1924: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in Ulusal Egemenlik Bayramı ilanı.

23 Nisan 1929: Mustafa Kemal’in bu bayramı çocuklara armağan etmesi.

20 Ekim 1927 tarihinde Nutuk'un "Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet" başlıklı bölümünde Türk gençliğine hitabesi şöyle başlar.

-“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

24 Kasım 1934’te TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

“Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı” işte böyle doğdu. Kutlu olsun…

Çocuklar, gençler, büyükler haydi hep beraber seslenelim:

Ata’m devrimlerinin ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yılmaz bekçisiyiz.

Gururla ve minnetle bir kez daha aziz hatıran önünde saygı ile eğiliyoruz.

Ruhun şad olsun.

Yazarın Diğer Yazıları