Tahkim Kurulu Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim yaptı

Tahkim Kurulu Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim yaptı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen cezalarda indirime gitti.

TFF Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

"Fenerbahçe, TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüplerin Futbol Dalında Tescil Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oy birliği ile,

Futbol Menajeri Batur Altıparmak’ın futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/107 - K.2023/121 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuzun 17.11.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

Davacı Futbol Menajeri Batur Altıparmak’ın itirazının kısmen kabulü ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

Davalı Futbolcu tarafından yapılan feshin haksız olduğunun tespiti ve davacının talebinin kısmen kabulü ile, 200 bin Euro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde, 150 bin Euro alacağın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Faiz, yargılama gideri ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray İdarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 26.10.2023 tarih ve E.2023-2024/285 - K.2023-2024/353 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuzun 17.11.2023 tarihinde duruşması yapılan dosyanın yapılan müzakeresi neticesinde;

Galatasaray İdarecisi Erden Timur’un 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV Programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezasına yönelik itirazının kısmen kabulü ile; açıklamanın bir bütün halinde değerlendirilmesi neticesinde sübut bulan ihlalin Sportmenliğe Aykırı Hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/396 - K.2023-2024/493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 142 bin 857 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile

Trabzonspor kulüp ve Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/403 - K.2023-2024/494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor’un Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3.,38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

İlgili Haberler