Doğalgaz ve ısınma gideri desteğinin ayrıntıları belli oldu. Seçime kadar maaşlara 1.000'er TL'lik destek. Seçimden sonra Allah Kerim

Doğalgaz ve ısınma gideri desteğinin ayrıntıları belli oldu. Seçime kadar maaşlara 1.000'er TL'lik destek. Seçimden sonra Allah Kerim
Doğalgaz ve ısınma gideri desteğinin ayrıntıları netleşti. Maaşlara biner liralık destek verilecek. Bu desteğin ne kadar süreceği konusunda ise netlik yok. Seçimden sonra ne olacağı belli değil...

9 Kasım''da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlerin çalışanlara yapacakları yardımın rakamı da netleşti. Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL''den vazgeçiyor. 633 TL''lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL''yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

ÇALIŞANA DOĞALGAZ DESTEĞİ NEDİR

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL''yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi.
Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.


DOĞALGAZ DESTEĞİNİN ŞARTLARI NEDİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor.İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi.
Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.
Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.
İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.
İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek

İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.
Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

 

İlgili Haberler