Bu tarihe kadar elektrik sayacını değiştirmeyen yandı. Herkese zorunlu oldu

Bu tarihe kadar elektrik sayacını değiştirmeyen yandı. Herkese zorunlu oldu

Ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelik sistemlerindeki değişiklik ile ilgili son detaylar belli oldu. Tüm Türkiye'de Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçilecek.

Yeni sisteme göre yıllık tüketim seviyesi belirli oranın üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar akıllı sayaç sistemine geçmesi zorunlu olacak.

1 Ocak ile birlikte evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak sistem devre alınmıştı. Ancak tüm elektrik abonelerini kapsayan bir yenilik başlıyor.

elek1.webp

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı taslağına göre yeni projenin bu sene sonuna kadar devreye alınması bekleniyor.

Akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturularak ve Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanmıştı. Ancak sayaçlar tüm kullanıcılara yansımadı.

elek2.webp

Yeni uygulama ile elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak 2 yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek. MASS sisteminin ise modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın sağlanması, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi işlemi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda olacak. Ancak uygulamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

elek3.webp

YIL SONUNA KADAR HERKESİN DEĞİŞTİRMESİ ZORUNLU

-Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) akıllı sayaçların, geçmişe dönük verilerini de içerecek biçimde izlenmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Temmuz 2024'e kadar geliştirecek.

-Elektrik dağıtım şirketlerinin de bu uygulama için gerekli olan verileri EPİAŞ’a ulaştıracak altyapıyı 1 Temmuz 2024'e kadar bitirmeleri gerekecek.

-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) de 1 Ocak 2025'e kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak.

Dağıtım şirketleri de bu şartnameye uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını 1 Nisan 2025 tarihine kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerinin bu yazılım ile entegrasyonunu sağlayacak.

Bununla birlikte dağıtım şirketleri tarafından 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcılar birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olmak zorunda olacak.

İlgili Haberler