AKP’nin cemevleri torbasından Katar’a liman peşkeşi çıktı

AKP’nin cemevleri torbasından Katar’a liman peşkeşi çıktı
AKP tarafından TBMM’ye sunulan torba teklif cemevleri düzenlemesinin yanı sıra Katarlılara verilen limanların ihalesiz bir şekilde 49 yıl daha uzatılmasını içeriyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, İktidar ocak ayında aralarında Katarlılar tarafından işletilen Antalya’nın da bulunduğu özelleştirilen limanlardaki sözleşme sürelerini ihalesiz ve sadece ek sözleşmeyle 49 yıla tamamlamak için yasa çıkarmıştı. Bu kapsamda 18 liman bulunuyordu. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Yasayla şirket 2047’ye kadar limanı işletebilecekti.

CHP’nin başvurusu üzerine AYM, düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar ağustosta yayımlandı. İktidar Meclis açılır açılmaz yeniden Meclis’e getirdi. Teklifte yer alan maddeyle bu limanların sözleşme süreleri yine ihalesiz ve sadece ek sözleşme ile 49 yıla uzatılıyor. Ek sözleşmeyle ilgili olarak Danıştay’dan görüş de alınmayacak. Gerekçede neden böyle bir düzenlemeye gereksinim olduğu anlatılırken işletme süreleri kısaldığı için işleticiler yani şirketler tarafından yatırım yapılmadığı da itiraf edildi.

FİK TEKRAR GELDİ

AYM ağustosta yayımlanan kararı ile Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etmişti. Kararda komitenin Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesi ile değil yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. AKP şimdi düzenlemeyi yasa olarak getirdi. Buna göre fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak. Komite, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirecek.

DAVALARDA TAZMİNAT ZORLAŞIYOR

Teklifle kamulaştırma davalarında tazminat yolu da zorlaştırılıyor. Kamulaştırılan taşınmazların eski sahiplerinin çeşitli gerekçelerle dava açarak tazminat alması sınırlandırılıyor.

Teklif ile Kurumlar Vergisi Yasası’nın diğer indirimleri düzenleyen maddesine ekleme yapılıyor. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların yurtdışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurtdışında satmalarından veya yurtdışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazançların yüzde 50’si kurum kazancından indirilecek.

İlgili Haberler